Αντώνης Γιαννόπουλος

Αντώνης Γιαννόπουλος

Γενικός Διευθυντής Οργάνωσης & Πληροφορικής, ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ