Γιάννης Γιαννούλης

Γιάννης Γιαννούλης

Group IT Director, Όμιλος Σαράντη