Γιώργος Κώστας

Γιώργος Κώστας

IT Core Director, Εθνική Ασφαλιστική