Δημήτρης Γιάντσης

Δημήτρης Γιάντσης

Γενικός Διευθυντής, ΚτΠ ΑΕ