Κώστας Γκαβαρδίνας

Κώστας Γκαβαρδίνας

Director, Consulting, KPMG στην Ελλάδα