Μάκης Δαλαμαγκίδης

Μάκης Δαλαμαγκίδης

IT Manager, Αθηναϊκή Ζυθοποιία