Μιχάλης Γεωργακόπουλος

Μιχάλης Γεωργακόπουλος

Ιδρυτής, CEO, Satori Analytics