Νίκος Βέττας

Νίκος Βέττας

Γενικός Διευθυντής ΙΟΒΕ & Καθηγητής Οικονομικών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών