Σίμος Μαυρομμάτης

Σίμος Μαυρομμάτης

Γενικός Διευθυντής Πληροφορικής, Σκλαβενίτης