Χρήστος Παπαδόπουλος

Χρήστος Παπαδόπουλος

CEO & Owner, ΕΥΦΥΪΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ (WITSIDE)