Ποιους θα συναντήσετε


  • CIOs, CTOs, COOs μεγάλων εταιρειών όλων των κλάδων που πρωτοστατούν στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό
  • Ανώτατα στελέχη εταιρειών παροχής υπηρεσιών και λύσεων πληροφορικής και επικοινωνιών
  • Ανώτατα στελέχη εταιρειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με εξειδίκευση σε ψηφιακές υπηρεσίες και έργα

ΟμιλητέςΣυμμετέχοντες


Επικοινωνία


Συμμετοχές & Χορηγίες
Λίζα Αντωνιάδη, Τ: 210 6617777 (εσωτ. 158), Ε: [email protected]
Πληροφορίες
Έλλη Σβάρνα, T: 210 6617 777 (εσωτ. 259), E: [email protected]

BOUSSIAS EVENTS