Αθανάσιος Τσαπάνογλου

Αθανάσιος Τσαπάνογλου

Director, Consulting, KPMG στην Ελλάδα